Uzņēmuma informācija

Vilpra SIA
Reģistrācijas numurs: 40203363323
PVN maksātāja numurs: LV40203363323
Juridiskā adrese: Maskavas iela 264, LV-1063, Riga
Pasta, biroje adrese: Ramulu 29, LV-1005, Riga
Banka: Banka Citadele (Latvija) AS: LV44PARX0027282901111
SWIFT PARXLV22